HP Media Player v1.0

2009-01-06 21:47

HP Media Player v1.0

Đây là một phần mềm nghe nhạc Việt Nam cùng với một giao diện thuần Việt và tuyệt đẹp. Các nút lệnh được bố trí hợp lí tiện sử dụng. Nghe được nhiều định dạng tập tin nhạc và kết hợp trình diễn ảnh. Ít chiếm dụng tài nguyên hệ thống. Và chương trình có thể đóng mở CD-ROM dễ dàng.Thích hợp chạy trên Windows XP, 2000 . . . 

 

Tải HP Media Player tại địa chỉ sau : HP Media Player.rar (3,6 MB)

Back

Topic: HP Media Player v1.0

No comments found.