HP Graph v1.0

2009-01-06 15:27

Đây là phần mềm giúp các bạn học sinh trong công việc vẽ đồ thị trong học tập cũng như giúp các thầy cô giáo trong việc soạn giáo án trên máy vi tính một cách dễ dàng hơn.

-> Chú ý : để sử dụng chương trình máy bạn cần phải cái sẵn Microsoft .NET Framework 2.0. Nếu chưa có bạn có thể tải tạo địa chỉ này :

 

https://www.mediafire.com/download.php?mwm2t1u4nll

 

 

Tải HP Graph v1.0 tại địa chỉ sau :  HP Graph.rar (183,4 kB)

Back

Topic: HP Graph v1.0

No comments found.