Xem tập tin .docx trong Firefox

2009-01-15 20:21

File .docx là định dạng của phần mềm Microsoft Word 2007, nó tương đương với .doc của Microsoft Word 2003 nhưng để đọc được nó thì bắt buộc phải dùng Word 2007. Chả lẽ chỉ vì một file .docx mà phải cài cả bộ Word 2007 nặng nề hay sao. Không cần đâu, chúng ta có thẻ xem nó một cách dễ dàng nhờ vào trình duyệt quen thuộc Firefox !

Bạn download OpenXMLViewer tại đây và giải nén nó, sau đó vào firefox chọn File –> Open File rồi run file OpenXMLViewer_win_firefox.xpi . Sau đó bạn restart lại trình duyệt và từ giờ trở đi có thể dùng Firefox để xem các file .docx rất dễ dàng

Back

Topic: Xem tập tin .docx trong Firefox

No comments found.