Thủ Thuật Làm Máy Chạy Nhanh Hơn

2009-01-13 15:50

Chắc máy tính nhà các bạn chậm vì có nhìu thứ hok cần thiết trong máy làm nặng ở đĩa --> chậm máy

- Làm như tui đây: vào mycomputer -> ổ C -> WINDOWS -> Prefetch
- Cop toàn bộ những tập tin trong foder Prefetch và xóa [ giải thích cho mà hiểu nè.. những tập tin đó là do các bạn refesh ngoài desktop.. nên nó tạo ra tập tin đó.... Xóa đi cho nhẹ máy... ]

- Chất lượng 1oo% -


Nhớ là xóa tập tin trong Prefetch chứ hok đc. xóa fođer Prefetch nha!

Back

Topic: Thủ Thuật Làm Máy Chạy Nhanh Hơn

No comments found.