FastHelper - Fire Lion

2009-01-09 22:13

Giới thiệu:


[FireLion]
FastHelper được xây dựng để tìm kiếm và tiêu diệt các đoạn mã độc hại nhằm giúp cho môi trường internet ở Vietnam "sạch" hơn.

Chúng tôi xây dựng chương trình vào thời gian rãnh với niềm hy vọng giúp ích một chút nào đó cho cộng đồng sử dụng máy tính tại Vietnam. Do đó, chương trình hoàn toàn miễn phí.

Bạn vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng (link phụ tại đây) khi gặp những rắc rối trong quá trình sử dụng phần mềm.

 

 Cấu hình tối thiểu:

- CPU Intel 300 HMz
- 128 MB RAM
- 5MB Hard Disk
- Windows: 9x, NT, 2k, XP, 2003, Vista

 

-> Xem thông tin trong bảng dưới đây rồi tải :

 Name Description   
Setup Package 5.4.1

Kernel 5.4.1
Database 09/20/2007 01:20 AM
All Tools In One 1.0
Updater 1.2

Download EXE

Download ZIP

Portable 5.4.1 Kernel 5.4.1
Database 12/05/2007 07:15 PM

Download

Database Database 03/14/2008 02:39 AM

Download

System SnapShot 1.0   Download
All Tools In One 1.0   Download
Back

Topic: FastHelper - Fire Lion

No comments found.