Cách tạo mục lục hình và mục lục bảng trong Word

2009-01-15 20:33

Như các bạn đều biết thì khi viết một bài báo cáo thật sự bao giờ cũng cần làm mục lục cho các trang. Việc làm các nào để tạo mục lục cho các trang thì mọi người có lẽ đã bít gòi nên mình không nói nữa. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách tạo mục lục hình và mục lục bảng trong một bài báo cáo vì không có bài báo cáo nào mà không có hình vẽ hay bảng minh họa cả Big Grin .

Cách tạo mục lục hình:

  1. Chọn menu Format –> Styles and Formating –> Chọn New Style –> Nhập vào tên của Style ( ví dụ là HINH )

2. Bôi đen tiêu đề của hình mà bạn muốn đưa vào mục lục –> chọn Style có tên là HINH .

3. Làm như bước 2 đối với tất cả các hình, sau khi làm xong bạn đặt con trỏ ở nơi muốn chèn mục lục hình, rồi chọn menu Insert -> Reference -> Indexs and Tables –> Table of Figures –> Options –> Chọn style có tên là HINH. Nhấn Ok và bạn sẽ có kết quả mong muốn.

Cách tạo mục lục bảng thì tương tự như tạo mục lục hình:

  1. Chọn menu Format –> Styles and Formating –> Chọn New Style –> Nhập vào tên của Style ( ví dụ là BANG ) .
  2. Bôi đen tiêu đề của bảng mà bạn muốn đưa vào mục lục –> chọn Style có tên là BANG.
  3. Đặt con trỏ ở nơi muồn chèn mục lục bảng. Chọn menu Insert -> Reference -> Indexs and Tables –> Chọn Table of Figures –> Chọn Options –> Chọn style có tên là BANG.
Back

Topic: Cách tạo mục lục hình và mục lục bảng trong Word

No comments found.